Temperatura în Chișinău -273C° Ora 2016-10-25
Registru de stat al actelor juridice

Cei mai activi utilizatori!

chamelleon1048
oggoni897
Jurist665
admin331
salvamar330
Cetatenie Romana

Numere de telefoane Chisinau


Meteo in Moldova

| Soroca -273 C°
| Balti -273 C°
| Chisinau -273 C°
| Cahul -273 C°

Ratele oficiale de schimb

| EUR 21.80
| USD 20.01
| RUB 0.32
| RON 4.84
| UAH 0.78


www.dejure.md

Mihai Taºcã câºtigã pentru a doua oarã un proces împotriva SIS

2008-03-24

CSJ pune SIS-ul la respect Mihai Taºcã, doctor în drept, câºtigã pentru a doua oarã un proces împotriva Serviciului de Informaþii ºi Securitate. În 2006, Mihai Taºcã a solicitat acces la fondurile din arhiva SIS în vederea scrierii unor studii privind justiþia în Basarabia în perioada 1918-1945. D-lui a fãcut un demers cãtre SIS pentru a-i permite accesul la fondul arhivistic. Deoarece i-a fost îngrãdit accesul la informaþie, s-a adresat în instanþa de judecatã. Curtea de Apel Chiºinãu, de a cãrei competenþã þin astfel de cauze, a respins cererea, fãrã nicio explicaþie. M. Taºcã a fãcut recurs la Curtea Supremã de Justiþie care, în vara anului trecut, i-a dat câºtig de cauzã. Însã SIS i-a pus la dispoziþie doar un dosar, pentru restul invocând diferite motive din care nu i le poate prezenta. Departamentul pentru executarea deciziilor judecãtoreºti, cãruia i s-a adresat Taºcã în urma refuzului SIS de a-i permite accesul ºi la celelalte materiale de arhivã, a adresat o cerere Curþii Supreme de Justiþie, solicitând explicaþii. La 19 martie a.c., completul de judecatã al CSJ (preºedinte D. Visterniceanu) a dispus executarea întocmai a deciziei din vara anului trecut, fãrã excepþii. „Este o decizie pe cât de legalã, pe atât de curajoasã a Curþii Supreme de Justiþie”, ne-a declarat Mihai Taºcã, sperând cã SIS se va conforma în sfârºit hotãrârii instanþei supreme din RM ºi nu va inventa alte motive. În caz contrar, Mihai Taºcã este dispus sã ajungã la CEDO pentru a-ºi valorifica un drept fundamental - dreptul la informaþie. Natalia Hadârcã timpul.md

Sursa:

Comentarii

Nici un comentariu!
Pentru a adăuga un comentariu Întrati in cont